Thẻ

, , , , , , , , ,

Cre: @谁能比我牛鹿更基萌


Cre: Lumara

Bonus:
Điệu bộ giống nhau, người ta nói khi yêu không những là giống nhau về khuôn mặt mà cả giống nhau về hành động nữa


Cre: standingbesideyou

Kể cả nếu không giống thì không ai có quyền cấm chúng ta hoang tưởng cả :))